Save The Planet

Odovzdávanie ocenenia odberateľským subjektom

Každý podnik ktorý začal vo svojich objektoch používať ekologické produkty bude ocenený Zeleným certifikátom a nálepkou. Podnik sa od získania certifikátu môže prezentovať ako ekologický upratovaný podnik. Taktiež môže na svojom webe uverejniť aj logo projektu.

Myšlienkou tohto projektu je naučiť podniky a rôzne spoločnosti upratovať ekologicky a šetrne k našej planéte. Do ekologickej problematiky nepatria len plasty a plastové výrobky. Používaním chemických čistiacich a kozmetických výrobkov znečisťujeme vodné toky na celej planéte.

Každý z nás vie, že voda je neodmysliteľný zdroj pre existenciu života na zemi. Bohužiaľ si drvivá väčšina neuvedomuje ako ju každý deň znečisťujeme extrémnym množstvom chemických výrobkov.

Aj keď voda putuje do čističky odpadových, nedokáže oddeliť chemické škodlivé častice vo vode. Čistička odpadových vôd má za úlohu čistiť vodu hlavne od hmotných nečistôt (splašky, plasty a iný odpad). Tým pádom sa do riek a celého vodstva dostáva veľké množstvo nebezpečných látok.

Toto je rovnako závažná problematika znečisťovania životného prostredia ktoré si ľudstvo ani neuvedomuje. My naším projektom chceme poukázať na tento problém a naučiť podniky upratovať ekologicky a šetrne.

Používaním prírodných výrobkov dokážeme minimalizovať toto znečisťovanie a prispieť k zlepšeniu aj obyčajným šetrným upratovaním v každej domácnosti.

V segmente HORECO a iných inštitúciách upratuje dennodenne, čomu nasvedčuje aj spotreba chemických čistiacich výrobkov.

Vo svete sa aktuálne rieši klimatická problematika, v Európe zas plastová problematika. No nikto sa nezaoberá aj touto problematikou. Väčšina podnikov po zmytí podlahy vylieva odpadovú vodu do kanalizácie poprípade do záchoda na toalete. Odtiaľ putuje do čističky odpadových vôd ktoré nemá za úlohu oddeľovať chemické nečistoty vo vode a tým pádom takáto znečistená voda preniká do potokov, riek a následne do oceánov. Bohužiaľ pokiaľ sa dostane do oceánu stihne sa dostať aj do pôdy v ktorej pestujeme rôzne potraviny, ktoré sa nachádzajú možno práve aj v našich chladničkách.

Náš pilotný produkt Royal Cleaner gel je prírodný, ekologický a šetrný k ľudskému organizmu rovnako ako k prírode. Je univerzálny a vhodný na rôzne druhy upratovania. Jeho sila sa vyvíja od pomeru nariedenia pri upratovaní.